Vedhæftede dokument beskriver over 16 sider Havelselejrens liv fra 1942 og skabelse af visionen til branden den 5. juni 2008.

Link til dokumentet: Havelselejren 

Ingeborg er en FDF lejr ejet af FDF Hvidovre.

Lejren bruges ofte af kredsen selv til ture med vores egne medlemmer. Når Ingeborg ikke bruges af os selv udelejes den til mange formål.

 

Lejrgrundens beliggenhed er helt unik og blev i 1942 udvalgt til lejrskolebrug, mens området lå som marker. I dag ligger de 30.000 m2 med den bedste udsigt over fjorden og store rekrea-tive værdier.

Verden står over for en udvikling, hvor vi skal omstille os til en større bæredygtighed med hensyn til energiforbrug og livsstil. Lejren skal være et energineutralt projekt. Manglende mo-tion og dårlige kostvaner udgør et stigende problem, og fremtidens lejr skal derfor indbyde til fysisk aktivitet, og med madværkstedet som omdrejningspunkt kan børn og unge udvikle de-res viden og interesse for gode råvarer og smagsoplevelser. Leg og læring bliver to sider af samme sag. Arkitekturen skal udtrykke kvalitet og æstetik – og skal være rummelig og fleksi-bel i forhold til forskelligartet brug og aktivitet.

I foråret 2009 gennemførte FDF en arkitektkonkurrence i samarbejde med Lokale- og Anlægs-fonden, hvor arkitektfirmaet aart blev valgt som vinder. Lokale- og Anlægsfonden har efterføl-gende besluttet at støtte byggeprojektet med 2 millioner kroner.

Lejren skal give mulighed for at opleve og udforske fjordlandskabets enestående natur, og der skal være et tæt samspil mellem ude og inde. Lejren vil samtidig videreføre de bærende vær-dier fra FDFs 100 årige lejrtratidion med plads til fællesskab, tid og rum til refleksion tæt på naturen samt nærvær mellem børn og voksne. Multitårnet vil blive tilgængeligt for offentlighe-den, så kanohold, vandrere og cyklister kan gøre brug af toilet og vandforsyning samt fra tår-nets top nyde den storslåede udsigt. Lejren skal sætte en hel ny standard for det 21. århund-redes lejroplevelse.

Vinderprojektet er blevet gennemarbejdet og byggeriet forventes at stå færdigt til i slutningen af maj 2010, egentlig udlejning forventes at starte i 2. uge af skoleferien.

Grunden
Lejere af lejren har lov til at bruge hele grunden, der går helt ned til fjorden, stranden er åben for offent-lig færdsel, lige som trappen ned til stranden bruges at sommerhusgæsterne i nabolaget.

Udflugtsmuligheder
Ølsted med galgebakken og landsbykirken ligger i traveafstand fra lejren. Lidt længere væk ligger Strø Bjerge med sti på toppen og et primitivt overnatningssted. Lejren danner også et godt udgangspunkt for udflugter til Nordsjælland, f.eks. Frederiksborg Slot i Hillerød, Kattegatkysten eller mod syd til Roskilde med vikingemuseum m.v. I Frederiksværk kan vi anbefale besøg på Brandværnsmuseet, Krudtværket og svømmehallen.

Transport til lejren
Kørselsafstanden fra København er knap 50 km. Fra Frederiksund køres ca. 8 km mod Frederiksværk. Ved St. Havelse Strandvej drejes til venstre ved et skilt mod Ingeborg. Følg disse skilte helt til lejren. Du kan også tage S-toget fra København til Frederikssund. Herfra kører du med bus 319 mod Frederiksværk. Bed chaufføren om at stoppe ved St. Havelse Strandvej og følg så skiltene. Da lejren ligger på landet, kører der ikke så mange busser.

Ingeborg benyttes af FDF Hvidovre mere end 50 dage om året. Kommunens skoler og institutioner benyt-ter også lejren under den såkaldte Ingeborgordning, og herudover lejes den ud til andre FDFere, spejde-re, lejrskoler, virksomheder, bryllupper og andre familiefester. Mere end 250 dage om året er lejren i brug, så det er en god ide at booke tidligt.
Der lejes ikke ud til introduktionskurser (ruskurser) for nye studerende ved universiteter og højere lære-anstalter!

Adresse
Ingeborg
Svanevej 20
St. Havelse Strand
3310 Ølsted