Fra 1.1.2015 udvides rengøringsordningen efter ønske fra mange lejere og lejrinspektøren. Målet er at gøre det mere simpelt for alle. Der har de seneste år stort set ikke været nogen lejer, som har valgt at gøre rent selv.

Det betyder også at den hidtidige betaling for den resterende rengøring på 1.000 + moms til lejrinspektøren fremover er inkluderet i lejen. i 2015 betyder det at lejen for en uge i sommeren stiger 39.800 kr til 40.650 kr. og dermed en stigning på 850 kr. mod en tidligere betaling på 1.250 kr. Altså en faktisk besparelse.

Hvad skal du som lejer efter 1.1.2015 gøre:

  1. Tømme skraldespande
  2. Fjerne synligt skrald
  3. Stille møble som er flyttet rundt på plads
  4. Tømme køleskab + fryser
  5. Rengøre køkkenredskaber samt køkken maskiner f.eks. ovn, kogeplader og røremaskine
  6. Fjerne flasker og glas og evt. større mængder affald fra aktiviteter f.eks. paller, 1000 mælkekartonner, presseninger